گروه داده پردازی آریان سیستم 
کلیه فعالیت های فروش هاست خود را از دامنه هفت وی پی اس به زودی به سایت اصلی انتقال خواهد داد
بدهی است که کلیه کاربران سایت قدیم باید از درگاه سایت پارسان نیک  استفاده نماییند و کلیه خدمات سایت قبلی به صورت کامل مسدود و به سرور جدید منتقل خواهد گشت.

www.ParsanNic.com
www.ParsanNic.ir


Friday, January 29, 2016

« برگشت