به زودی سرور های جدید شرکت در دیتا سنتر ایرانی قرار خواهد گرفت و شروع رسمی فعالیت شرکت را اعلام میکنیم
برند اصلی شرکت با نام اوژات بوده و فعالیت آن سایت به صورت مجزا و جداگانه خواهد بود با قدرت و کیفیت عالی


Wednesday, April 20, 2016

« برگشت