احتراما به اطلاع می رسانیم کلیه سایت های قدیمی  به سرور جدید منتقل شدند ومنجمله سایت 7vps.ir به صورت کامل به سرور جدید و سایت جدید متصل گردید
کلیه کاربران جدید و قدیمی می بایست DNS های سرور های قدیمی را حذف  و به name server جدید دامنه های خود را متصل نماییند.

ns1.parsannic.com
ns2.parsannic.com

پاینده باشید.
Sunday, May 8, 2016

« برگشت